JSTE ODBORNÝ PRACOVNÍK VE ZDRAVOTNICTVÍ?

Vstup do této části je vyhrazen pouze pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Tedy pro osoby oprávněné předepisovat léčivé přípravky nebo osobby oprávněné vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Autismus
Autismus nebo taky autizmus pochází z řeckého slova. αυτός autos, tedy sám. Porucha autistického spektra (ASD, z anglického autism spectrum disorder, česky označována zkratkou PAS) zahrnuje řadu neuro-vývojových poruch. Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Dítě s autismem málo komunikuje
Zobrazit
Psychobiotika
Psychobiotika jsou probiotika zlepšující psychologický stav pacienta. (8) Různé části těla mají svůj typický mikrobiom a navzájem se liší jak v hustotě osídlení mikroorganismy, tak složením. Rozlišujeme například mikrobiom kožní, orální, vaginální, či asi nejbohatší komunitu, mikrobiom střevní, označovaný i termínem střevní mikrobiota nebo mikroflóra. Pro konkrétního
Zobrazit
Lactobacillus Plantarum
Lactobacillus Plantarum PS128™ patří do skupiny živých, zdraví prospěšných probiotik. Výraz „pro biotic“ pochází z řečtiny a znamená „pro život“ a tvoří opak k výrazu antibiotikum. Lactobacillus Plantarum
Zobrazit
Osa střevo - mozek
Tento termín je známější pod anglickým názvem gut-brain axis, tedy informační dálnici mezi oběma orgány. Střevní mikrobiota se sestává z miliard symbiotických bakterií, které hrají důležitou roli v regulaci imunity i metabolismu. Již nějakou
Zobrazit
Výsledky studií
Lactobacillus Plantarum PS128™ je schopen ovlivňovat vývoj mozku a jeho fungování tak, že: produkují neurotransmitery a neuroaktivní metabolity (např. tryptofan/serotonin) regulují zánětlivé reakce (např. hladiny cytokinů v séru nebo CNS) a
Zobrazit
NeuraxBiotic Spectrum®
Je doplněk stravy, který obsahuje specifický, ověřený a vědecky hodnocený probiotický kmen Lactobacillus plantarum PS128™. NeuraxBiotic Spectrum° je dostupný v balení po 30 sáčcích po 1,1 g. Aktivní látky Lactobacillus Plantarum PS128 1 sáček: 30 x 109 2 sáčky: 60 x 109 NeuraxBiotic
Zobrazit