JSTE ODBORNÝ PRACOVNÍK VE ZDRAVOTNICTVÍ?

Vstup do této části je vyhrazen pouze pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Tedy pro osoby oprávněné předepisovat léčivé přípravky nebo osobby oprávněné vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Lactobacillus Plantarum

Lactobacillus Plantarum PS128™ patří do skupiny živých, zdraví prospěšných probiotik. Výraz „pro biotic“ pochází z řečtiny a znamená „pro život“ a tvoří opak k výrazu antibiotikum.

Lactobacillus Plantarum PS128™ je gram-pozitivní bakterie, jejíž přirozeným prostředím je lidský trávicí trakt. Je získáván specifickou patentovanou technologií, má vysokou přilnavost na střevní sliznice, velmi rychle se množí – kolonizuje střevní sliznice a je odolný vůči žluči a žaludečním kyselinám.
Z pohledu účinnosti a bezpečnosti je Lactobacillus Plantarum jedna z vědecky nejlépe zdokumentovaných živých aktivních bakterií.

Lactobacillus Plantarum PS128™ je schopen ovlivňovat vývoj mozku a jeho fungování tak, že:
  • produkují neurotransmitery a neuroaktivní metabolity (např. tryptofan/serotonin)
  • regulují zánětlivé reakce (např. hladiny cytokinů v séru nebo CNS) a fyziologické bariéry tím, že ovlivňují neuroendokrinní systémy, hlavně Osu hypotalamus - hypofýza - nadledvina (Osa HPA)
  • přímo komunikují s mozkem přes Nervus Vagus (bloudivý nerv) a enterický nervový systém.

Preklinické studie naznačují definici PS128™ jako „Psychobiotikum“, schopné modulovat hladiny dopaminu a serotoninu v CNS (prefrontální kortex a corpus striatum), měnit sérové hladiny kortikosteronu (důležité pro reakci na stres) a snížit prozánětlivé cytokiny IL-6.

Pro své účinky je zařazen mezi psychobiotika s prokázaným pozitivním vlivem na některé ze symptomů u dětí s poruchou autistického spektra. Viz. studie.


Odkazy a zdroje: