JSTE ODBORNÝ PRACOVNÍK VE ZDRAVOTNICTVÍ?

Vstup do této části je vyhrazen pouze pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Tedy pro osoby oprávněné předepisovat léčivé přípravky nebo osobby oprávněné vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Osa střevo - mozek

Tento termín je známější pod anglickým názvem gut-brain axis, tedy informační dálnici mezi oběma orgány.

Střevní mikrobiota se sestává z miliard symbiotických bakterií, které hrají důležitou roli v regulaci imunity i metabolismu. Již nějakou dobu se však tuší, že jejich vliv zdaleka nekončí jenom za hranicí žaludku.

Bylo prokázáno, že střevní mikrobiom komunikuje s mozkem a funguje to i opačně. To znamená, že je střevo schopno vysílat signály do mozku a mozek je přijímá. Tato komunikační cesta bývá nazývána osa střevo – mozek a probíhá prostřednictvím několika mechanismů (nervovým, endokrinním, metabolickým a imunitním). K normálnímu vývoji mozku je zapotřebí správné osídlení střev nepatogenními bakteriemi. Narušení symbiózy mikrobiomu může vést k poruchám nálady, a také k neuropsychiatrickým poruchám (deprese, autismus, schizofrenie a další). Zjistilo se, že serotoninergní systém hraje významnou roli v patogenezi poruch nálady. Pokud dochází k ovlivnění mikrobiomu, je ovlivněna dostupnost tryptofanu, což je prekurzor serotoninu. Uvažuje se o nové skupině látek, takzvaných psychobioticích, které by mohly upravit složení střevního mikrobiomu a tím zlepšit neuropsychiatrické stavy. Podle výzkumů má zdravý člověk ve střevech až 10x více bakterií, nežli vlastních buněk v celém našem těle.

Mezi schopnosti střevní mikrobioty a jejich metabolitů můžeme zařadit modulaci jak periferního nervového systému, tak i CNS, dále potom i ovlivnění vývoje mozku a mozkových funkcí. Tento obousměrný komunikační systém ovlivňuje normální homeostázu organismu a její případné změny a od nich se odvozující dysregulace gastrointestinálního, centrálního, autonomního nebo imunitního systému, které mohou být jednou z příčin vzniku různých onemocnění. (6, 9, 10)


Odkazy a zdroje: