Psychobiotika

Psychobiotika jsou probiotika zlepšující psychologický stav pacienta. (8)

Různé části těla mají svůj typický mikrobiom a navzájem se liší jak v hustotě osídlení mikroorganismy, tak složením. Rozlišujeme například mikrobiom kožní, orální, vaginální, či asi nejbohatší komunitu, mikrobiom střevní, označovaný i termínem střevní mikrobiota nebo mikroflóra. Pro konkrétního jedince je pak jeho mikrobiom stejně typický, jako například otisk prstu. (1)

Střevní mikrobiota nás chrání před infekcemi, napomáhá mnohým metabolickým procesům v těle, pomáhá modulovat imunitní systém, ovlivňuje naši psychiku. To, co se děje ve střevech ovlivňuje dokonce i naši náladu. (1)

Už starořecký lékař Hippokrates tvrdil, že „každé onemocnění začíná ve střevech”. (1)

Zdravý mikrobiom je proto obrannou linií:

  • Zneškodňuje cizorodé a toxické látky, brání jejich pronikání dál do těla a ulevuje játrům, plní funkci „druhých jater”
  • Ovlivňuje tak imunitní odpověď organizmu
  • Zabraňuje vzniku potravinových alergií
  • Svými účinky na endokrinní soustavu napomáhá zvládat stres
  • Tlumí zánětlivé procesy v těle, které jsou spouštěčem chronických onemocnění dneška
  • Podporuje správné trávení a vstřebávání (1)
  • Vyrábí a uvolňuje důležité enzymy a neurotransmitery

Neurotransmiter je chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě živočichů a slouží v ní k přenášení nervových vzruchů. Buňky nervové soustavy – neurony, jsou vybaveny speciálními receptory, citlivými na výskyt specifického neurotransmiteru. Mezi nejdůležitější neurotransmitery patří acetylcholin, aminokyseliny glycin a kyselina glutamová, katecholaminy dopamin, noradrenalin a adrenalin a biogenní kyselina gama-aminomáselná (GABA), β-alanin, histamin a serotonin. (2)

Psychobiotika jsou tedy živé organismy, které mají, při podání v dostatečném množství, zdravotní přínos pro pacienty, kteří trpí neuropsychiatrickým onemocněním. Tyto organismy jsou schopny produkovat různé neuroaktivní látky (neurotransmitery), které následně ovlivňují řadu fyziologických a psychických procesů. (7)

V řadě studií pak bylo dokázáno i spojení střevní mikrobioty a deprese. Studie prokázaly např. zvýšené riziko depresí a dalších mentálních poruch u pacientů, jejichž mikrobiota byla narušena antibiotiky, chronickým stresem nebo špatnou stravou. Naopak obnova přirozené mikrobioty pomocí probiotik, prebiotik, zdravé stravy nebo transplantace fekální hmoty od zdravého dárce vedla ve více studiích ke zlepšení kognitivních schopností a zlepšení depresí.

Nové studie také ukazují, že i efekty tradičních antidepresiv jsou alespoň částečně zprostředkovány přes střevní mikroflóru. Některá antidepresiva například inhibují růst patogenních bakterií ve střevech.

Věda dnes doslova mluví o ose střevo-mozek, známější pod anglickým názvem gut-brain axis, tedy informační dálnici mezi oběma orgány. Spojnice má zřejmě hluboké evoluční kořeny – bez velké porce nadsázky lze říct, že střeva byla jakýmsi „mozkem před mozkem“, a určitý vztah mezi nimi panuje i dnes. (6, 8, 9)


Odkazy a zdroje: